Skip to main content
0

support

Privacy & Terms

Het is het beleid van Zeliox om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij kunnen verzamelen tijdens de exploitatie van onze website.

WEBSITEBEZOEKERS
Zoals de meeste website-exploitanten verzamelt ook Zeliox niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Zeliox verzamelt niet-persoonlijk identificeerbare informatie, met als doel om beter te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Van tijd tot tijd kan Zeliox niet-persoonlijk identificeerbare informatie samengevoegd vrijgeven, bijvoorbeeld door het publiceren van een rapport over trends in het gebruik van de website. Zeliox verzamelt tevens potentieel persoonlijk identificeerbare informatie, zoals IP-adressen (Internet Protocol) van ingelogde gebruikers en van gebruikers die opmerkingen achterlaten op www.zeliox.com. Zeliox maakt IP-adressen van ingelogde gebruikers en commentatoren alleen bekend onder dezelfde omstandigheden als waarin persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt en geopenbaard wordt zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn voor en worden onthuld aan de beheerders van de blog/site waar de reactie werd achtergelaten.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE
Sommige bezoekers van de websites van Zeliox kiezen ervoor om met Zeliox te communiceren op een manier die vereist dat Zeliox persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en de soort informatie die Zeliox verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. Zo wordt bijvoorbeeld aan degenen die transacties met Zeliox uitvoeren gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder, indien nodig, persoonlijke en financiële informatie die nodig is om de betreffende transacties te verwerken. In elk individueel geval wordt dergelijke informatie door Zeliox echter alleen verzameld, voor zover deze nodig passend is om te voldoen aan het doel van de interactie van de bezoeker met Zeliox. Zeliox maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend, anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat zij daardoor dan niet kunnen deelnemen aan bepaalde website-gerelateerde activiteiten.

SAMENGEVOEGDE STATISTIEKEN
Zeliox kan statistieken verzamelen over het gedrag van websitebezoekers. Zeliox kan deze informatie openbaar maken of aan anderen verstrekken. Zeliox zal echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken, anders dan zoals hieronder beschreven.

BESCHERMING VAN BEPAALDE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE
Zeliox maakt potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen bekend aan die werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (1) deze informatie nodig hebben om hem namens Zeliox te verwerken, of om diensten te leveren die beschikbaar zijn op de websites van Zeliox, en (2) ermee hebben ingestemd dat ze deze informatie niet aan derden openbaar zullen maken. Sommige van deze werknemers, aannemers en gelieerde organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van Zeliox te gebruiken, stemt u ermee in dat dergelijke informatie aan hen wordt overgedragen. Zeliox zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie aan niemand verhuren of verkopen. Behalve aan haar werknemers, aannemers en gelieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, wordt potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie door Zeliox uitsluitend overgedragen in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere overheidsaanvraag, of als Zeliox te goeder trouw van mening is dat openbaarmaking redelijkerwijs nodig is om de eigendommen of rechten van Zeliox, derden, of het publiek in het algemeen, te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een Zeliox-website bent en u heeft uw e-mailadres opgegeven, dan kan Zeliox u van tijd tot tijd een e-mail sturen, om u te informeren over nieuwe wetenswaardigheden, u om uw feedback te vragen of u op de hoogte te houden van wat er zoal speelt rondom Zeliox en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), dan behouden wij ons het recht voor om dit te publiceren, teneinde ons te helpen uw verzoek te verduidelijken, erop te reageren of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. Zeliox neemt alle maatregelen, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging.

COOKIES
Een cookie is een reeks gegevens die door een website op de computer van een bezoeker wordt opgeslagen en die door de browser van de bezoeker telkens weer aan de website wordt verstrekt als de bezoeker naar die website terugkeert. Zeliox maakt gebruik van cookies om Zeliox te helpen bezoekers te identificeren en ze te volgen, alsook inzicht te krijgen in hun gebruik van de Zeliox-website en wat hun toegangsvoorkeuren voor websites zijn. Bezoekers van Zeliox-websites, die geen cookies op hun computer willen hebben, moeten hun browsers zodanig instellen, dat deze cookies weigeren voordat gebruik wordt gemaakt van de websites van Zeliox. Nadeel daarvan is dat bepaalde functies van de websites van Zeliox zonder de hulp van cookies mogelijk niet goed functioneren.

BEDRIJFSOVERDRACHTEN
Als Zeliox, of vrijwel al haar activa, worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat Zeliox failliet gaat of wordt ontbonden, dan is gebruikersinformatie een van de activa die wordt overgedragen of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke verwerver van Zeliox uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit beleid.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING
Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan Zeliox de Privacyverklaring van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. Zeliox moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen in de Privacyverklaring. Als u een Zeliox-account heeft, dan zult u mogelijk ook een waarschuwing over deze wijzigingen ontvangen. Blijft u deze site ook na een wijziging in deze Privacyverklaring gebruiken, dan betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijziging.

Heeft u een vraag?
Onze klantenservice is bereikbaar tot 23:59