Skip to main content

Alles-in-één lithiumvoeding

Privacy & Voorwaarden

WEBSITEBEZOEKERS
Het is het beleid van Zeliox om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we mogelijk verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Net als de meeste website-exploitanten verzamelt Zeliox niet-persoonlijk identificeerbare informatie die webbrowsers en -servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de voorkeurstaal, de verwijzende site en het tijdstip van elk verzoek van de bezoeker. Het doel van Zeliox bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om een beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers van Zeliox onze website gebruiken. Van tijd tot tijd kan Zeliox geaggregeerde niet-persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van onze website. Zeliox verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie, zoals IP-adressen, van ingelogde gebruikers en van gebruikers die opmerkingen achterlaten op www.zeliox.com. Zeliox maakt alleen IP-adressen van ingelogde gebruikers en opmerkingen openbaar onder dezelfde omstandigheden waarin het persoonlijk identificeerbare informatie gebruikt en openbaar maakt, zoals hieronder beschreven, met uitzondering van het feit dat de IP-adressen en e-mailadressen van opmerkingen zichtbaar zijn voor en bekendgemaakt worden aan de beheerders van de blog/website waar de opmerking is achtergelaten.

VERZAMELING VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE
Bepaalde bezoekers van de websites van Zeliox kiezen ervoor om op manieren met Zeliox te communiceren die vereisen dat Zeliox persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en het type informatie dat Zeliox verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. Zo wordt aan degenen die transacties uitvoeren met Zeliox gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, inclusief de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt Zeliox alleen dergelijke informatie voor zover dat noodzakelijk of passend is om het doel van de interactie van de bezoeker met Zeliox te vervullen. Zeliox maakt persoonlijk identificeerbare informatie niet bekend, behalve zoals hieronder beschreven. Bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met als gevolg dat ze mogelijk niet kunnen deelnemen aan bepaalde websitegerelateerde activiteiten.

GEAGGREGEERDE STATISTIEKEN
Zeliox kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van zijn websites. Zeliox kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. Zeliox maakt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend, behalve zoals hieronder beschreven.

BESCHERMING VAN BEPAALDE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE
Zeliox maakt potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen bekend aan werknemers, aannemers en gelieerde organisaties die (1) die informatie moeten weten om deze namens Zeliox te verwerken of om diensten beschikbaar te stellen op de websites van Zeliox, en (2) die hebben ingestemd om deze informatie niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en gelieerde organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van Zeliox te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie naar hen. Zeliox zal potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie niet verhuren of verkopen aan iemand. Behalve aan werknemers, aannemers en gelieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, maakt Zeliox potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen bekend in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer Zeliox te goeder trouw van mening is dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van Zeliox, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een Zeliox-website en uw e-mailadres heeft verstrekt, kan Zeliox u af en toe een e-mail sturen om u op de hoogte te houden van nieuwe functies, uw feedback te vragen of u eenvoudigweg op de hoogte te houden van Zeliox en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of erop te reageren, of om andere gebruikers te ondersteunen. Zeliox neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie te voorkomen.

COOKIES
Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker bij elk bezoek aan de website aan de website verstrekt. Zeliox maakt gebruik van cookies om Zeliox te helpen bezoekers te identificeren en te volgen, hun gebruik van de website van Zeliox en hun voorkeuren voor website-toegang. Bezoekers van Zeliox die geen cookies op hun computers willen laten plaatsen, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren voordat ze de websites van Zeliox gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de websites van Zeliox mogelijk niet goed functioneren zonder cookies.

OVERDRACHT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
Als Zeliox, of nagenoeg al zijn activa, wordt overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat Zeliox failliet gaat of in surseance van betaling verkeert, is gebruikersinformatie een van de activa die worden overgedragen aan of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat een eventuele verkrijger van Zeliox uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan Zeliox van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken zijn privacybeleid wijzigen. Zeliox moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als u een Zeliox-account heeft, kunt u ook een melding ontvangen met informatie over dergelijke wijzigingen. Het voortgezette gebruik van deze site na een wijziging in dit privacybeleid houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

KLAAR OM TE HELPEN

Hulp en ondersteuning

Zeliox staat klaar om u te helpen met eventuele vragen, problemen op te lossen en begeleiding te bieden als u een reparatie nodig heeft.
Ondersteuning | Contact

NIEUWSBRIEF

Laat je inspireren en schrijf je nu in!

Door je aan te melden ontvang je de nieuwste aanbiedingen van Zeliox, evenals tips en tutorials, nieuwsupdates en uitnodigingen voor lokale evenementen. Mis deze kans niet om op de hoogte te blijven en geïnspireerd te worden. Doe vandaag nog met ons mee!

REGISTREER NU
ONDERSTEUNING
Downloads
ADRES
Zeliox Experience Center
Spaarpot 13
5667 KV Geldrop
Nederland
+31 40 340 0383
info@zeliox.com